INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z RODO

Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO), informujemy, że Swarzędzkie Centrum Ubezpieczeń Ewa Włodarczyk, 62-020 Swarzędz, os. Czwartaków 14/4, NIP: 777 100 93 10, Regon: 630119271 jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, nr PESEL , NIP ; prowadzone jest w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia i zawarcia ubezpieczenia wymagających podania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów, wykonywanych przez Administratora Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody będzie skutkować brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych Osobowych – Swarzędzkie Centrum Ubezpieczeń.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.