Oferta dla firm

Oferta dla firm

 

Produkcyjnych, gastronomicznych, hoteli, gabinetów lekarskich, kosmetycznych, fryzjerskich, sklepów- spożywczych, przemysłowych, odzieżowych.

 

 

Pracownicze plany kapitałowe z Compensą

Za pośrednictwem naszej agencji firmy mogą podpisać umowę o przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Prezentacja

 

Zakres ubezpieczeń

 • Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
 • deliktowa, kontraktowa, za produkt i inne dodatkowe klauzule rozszerzające zakres ochrony w zależności od prowadzonej działalności
 • Majątku od zdarzeń losowych ; utraty zysku w związku ze zdarzeniami losowymi ; dewastacji lub ubezpieczenie od wszelkich ryzyk
 • Kradzieży z włamaniem i rabunku

Dla wybranych branż oferujemy ubezpieczenia przygotowane specjalnie dla nich np.

 

Dla firm budowlanych czy inwestorów

 • ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano – montażowych

 

Dla firm transportowych

 • ubezpieczenie pojazdów na warunkach flotowych
 • odpowiedzialność cywilną dla przewoźników i spedytorów zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym
 • ubezpieczenie ładunku w transporcie – cargo – polisy jednostkowe jak i generalne
 • ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

 

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników jak i osób indywidualnych

 • zakres ubezpieczenia określa sam ubezpieczający wg własnego uznania.

 

Ubezpieczenie biznesowe

 • w zakresie kosztów leczenia za granicą dla przedstawicieli Firm jak i pracowników wyjeżdżających wielokrotnie w ciągu roku za granicę bez konieczności zawierania ubezpieczenia przed każdym wyjazdem .

 

Ubezpieczenie finansowe

 • ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek
 • ubezpieczenie wadium
 • ubezpieczenie kontraktowe