Dla osób fizycznych

Ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS

 

 • Ekspercką Opinię Medyczną sporządza osobiście lekarz specjalista lub zespół lekarzy specjalistów z czołowych światowych instytucji medycznych, specjalizujących się w diagnozowaniu i leczeniu danego schorzenia (danej jednostki chorobowej).
  Opinia ta pozwala zweryfikować lub potwierdzić diagnozę postawioną przez polskiego lekarza oraz zweryfikować metodę leczenia lub wskazać skuteczniejsze metody leczenia, również te niedostępne w Polsce. Dzięki niej zyskujesz szansę na diagnozę i leczenie oparte na najnowszych osiągnięciach światowej medycyny

  Prezentacja Pytania i odpowiedzi

 
 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

 
 
 • Ubezpieczenia mieszkań i domów i domków letniskowych

  Pakietowe ubezpieczenie domów i mieszkań do ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie przedmiotów szklanych, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ochrony prawnej.

 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. obejmuje osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie, działa na terenie Europy z możliwością rozszerzenia na cały świat.

 

 

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

 

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

  Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia za granicą, następstwa nieszczęśliwych wypadków , pomoc w podróży , ratownictwo ( helikopter i kapsuła dekompresyjna) Transport zwłok do kraju.

 

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców

  Ubezpieczenie pokrywa koszty pobytu w szpitalu, operacji, leczenia, transportu medycznego. transport zwłok do kraju stałego pobytu.

  Szczegóły 

 

 • Ubezpieczenie zdrowotne uzupełniające NFZ

  Ubezpieczenie obejmuje szybszy dostęp do specjalistów – bez kolejek. 

 

 • Ubezpieczenie na życie

  Ubezpieczenie na życie przeznaczone jest dla osób chcących zabezpieczyć przyszłość swoją i bliskich.
  – ubezpieczenia indywidualne ( ochrona , inwestycja, poważne zachorowania , rak)
  – ubezpieczenia grupowe
  – ubezpieczenia dzieci i młodzieży ( posagowe)

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 
 • OC komunikacyjne
 • Auto Casco – ochrona od kradzieży uszkodzeń i wypadku
 • ASS – holowanie lub naprawa pojazdu
 • NNW – kierowcy i pasażerów.